Nader tot jou

Op 13 september 2011 is in de Lukaskerk in Ermelo de nieuwe liedbundel Nader tot jou gepresenteerd. Deze bundel wil een gastvrije en toegankelijke verzameling liederen zijn voor gewone mensen die zoeken naar de zin van hun bestaan. Een bundel waarin ruimte is voor velerlei geloofsbeleving: Zij zingt over het zoeken naar God, de relatie tussen mensen, de roeping en navolging van Christus, het vieren van het leven en de weerbarstigheid daarvan. De liederen zijn eenvoudig van taal en toon en sluiten aan bij verhalen uit de bijbel. Ze zijn geschikt voor kerken, scholen, koren, instellingen, ziekenhuizen en conferenties.
Nader tot jou
In totaal 277 liederen, waarvan 120 eenstemmig, 46 canons, tweestemmig of met tegenstem en maar liefst 111 liederen vierstemmig gezet. Van meerdere eenstemmige liederen zijn (op aanvraag) vierstemmige zettingen beschikbaar.
De bundel kost  € 29,95  (incl. verzendkosten)

U kunt deze nieuwe liedbundel bestellen door het contactformulier in te vullen en het bedrag over te maken op IBAN NL13RABO0158324676 t.n.v. M. Kamminga te Harderwijk met vermelding van uw naam en adres en bestelling Nader tot jou.
Na ontvangst van het bedrag wordt uw bestelling z.s.m. verzonden.