Lezingen

Regelmatig geeft Marten Kamminga lezingen voor diverse groepen.
Onderwerpen zijn o.a.:
1. Gemeentezang
2. Zingen vanuit je hart
3. Het nieuwe liedboek